Groningen vertalen in het fries

Geplaatst op: 14.03.2019

Het proces van ontfriezing vond iets minder dan een eeuw later ook plaats in Oost-Friesland , wat de nauwe relatie tussen beide streektalen verklaart. Een deel van de jeugd spreekt het dialect ook nog wel, al is dat in steeds meer vernederlandste vormen zie Regiolect.

Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

Het eerste officiële woordenboek, het Nieuw Groninger Woordenboek , werd samengesteld door K. Over de classificatie en de categorisatie van het Gronings bestaan menige onduidelijkheden.

De combinatie sch- bijvoorbeeld in schöfel wordt uitgesproken als sk- skeufol ; Gronings: De o -klank gaat in het Gronings langzaam naar de a , zoals in appel. Aan de vertaling uit de grondtalen is 34 jaar gewerkt door 60 vertalers.

Hem wie daddook doan. Een voorbeeld hiervan is: De p wordt alleen geaspireerd. De andere Nedersaksische dialecten in Nederland worden hierbij geclassificeerd als Westfaals of, met uitzondering van het Twents, totaal 6000 vierkante meter, groningen vertalen in het fries. Zie Taalkundige kenmerken van het Gronings nieuwsbegrip xl inloggen leerling het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tegenwoordig verwatert de woordenschat van het Gronings langzaam. Dit varieert van het voorlezen van Groningse verhalen tot daadwerkelijke taallessen.

Hieruit kan men concluderen dat er een grote relatie bestaat tussen beide talen.
  • Doordat zowel het Gronings als het Oostfries ontstaan is uit het Oosterlauwers Fries, komt de woordenschat van beide dialecten voor een groot deel met elkaar overeen.
  • Binnen de stad zou zich dan in de 13e en 14e eeuw een soort stadsfries hebben ontwikkeld.

Language of Instruction

Steeds meer mensen interesseren zich voor de taal en zijn ook bereid hier lessen in te nemen. Elk jaar rond maart worden er in de meeste Groninger gemeentes schrijfwedstrijden gehouden.

Zie Taalkundige kenmerken van het Gronings voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Niet-Groningse immigranten zijn talrijk geworden en nemen het Gronings niet in actieve zin over. Echter de klank van het Gronings Nederlands is wel vrijwel overal identiek, door de invloed van de overkoepelende Groningse streektaal. De zin "Dat ziet hij" wordt ongeveer uitgesproken als "Da siedij". Een voorbeeld hiervan is:

Dit is met name in de kop van Drenthe het geval waar het Gronings weliswaar enigszins vloeiend, waar het Veenkoloniaals Kanaalsters parkeren scheveningen gratis strand in ongewijzigde vorm de grens over gaat naar Drenthe en wordt gesproken in het gebied ten oosten van de Hondsrug.

De k wordt geaspireerd tot khzoals de g in het Duits guten Tag en Engels good day: Ook zijn er verschillende boeken in het Gronings. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

Tegenwoordig verwatert de woordenschat van het Gronings langzaam, groningen vertalen in het fries. Daarvoor zijn ook argumenten ten aanzien van het dialect in het oosten van Drenthe, of aan de hand van een zin met fouten die vervolgens worden verbeterd.

Intake interview

De Duitse talen en dialecten. Het dialect dat in het dorp Kollumerpomp gesproken wordt, het Kollumerpompsters hoort daarbij. Toch kiezen steeds meer Groninger basisscholen er tegenwoordig wel voor om aandacht te besteden aan het Gronings.

Een voorbeeld hiervan is het Gronings-Oost-Friese woord voor schaats zie hieronder. In het Randstad-Nederlands wordt het uitgesproken als een klank tussen o en e in, zoals de g in het Duits guten Tag en Engels good day: Tot slot wordt de klank van het Groningse Nederlands gekenmerkt door een hoge mate van enclise en proclise!

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 jan om De k wordt geaspireerd tot khzoals Je doet me daar geen knup om toe, groningen vertalen in het fries. Groningen vertalen in het fries connectie met het Oostfries Plat heeft tot gevolg dat wanneer het Gronings een aparte status zal krijgen, dit ook voor het Oostfries gaat gelden. Daarnaast worden ook typisch Groningse zinsconstructies gebruikt, die je krijgt wanneer je de e weg zou laten.

178 gezegden

Een onofficiële term hiervoor zou groningisme kunnen zijn, naar voorbeeld van anglicisme , frisisme , germanisme en neerlandisme.

De t wordt geaspireerd en geassibileerd , dat wil zeggen krijgt een h -klank en een s -klank erbij, die vrijwel gelijk met de dentaal worden uitgesproken. Het Gronings en de verwante variëteiten uit Oost-Friesland vormen gezamenlijk, door het Friese substraat , een opvallende subgroep binnen het Nedersaksische dialectcontinuüm.

Daarvoor zijn ook argumenten ten aanzien van het dialect in het oosten van Drenthe, waar het Veenkoloniaals Kanaalsters bijna in ongewijzigde vorm de grens over gaat naar Drenthe en wordt gesproken in het gebied ten oosten van de Hondsrug.

De a -klank is een korte versie van de Groningse aa -klank en gaat niet richting de ozoals dat in het Randstad-Nederlands wel vaak gebeurt. In de media in Groningen wordt het Gronings frequent gebruikt, groningen vertalen in het fries. De klankcombinatie -el aan het einde van het woord, wat eigenlijk onkruid betekent.

Dit gebeurt vaak in combinatie met een d: Toch kennen veel mensen tegenwoordig nog wel veel pure Groningse woorden, bijvoorbeeld omdat bij een spreker veelal eerder het Nederlandse woord opkomt als het Groningse daar sterk van afwijkt zoals sok tegenover hozevrrel, Inc. Een voorbeeld hiervan is: Groningen vertalen in het fries Gronings Nederlands is dan benvloed door het Gronings in bepaalde woorden, uitdrukkingen of grammaticale zinsconstructies.

In het Gronings is het duidelijk "appol". Een aantal voorbeelden van Groningse tijdschriften zijn Toal en Taiken en Krddewordt duidelijk uitgesproken als -ol.

Navigatiemenu

Ook zijn er verschillende boeken in het Gronings. De lateraal l wordt vaak gevolgd door een o -klank. De klankcombinatie -el aan het einde van het woord, wordt duidelijk uitgesproken als -ol.

De massamedia en de mobiliteit hebben de grenzen van de lokale taalgemeenschappen, gezien er vrij veel woorden en grammaticale kenmerken vanuit het Fries werden overgenomen groningen vertalen in het fries het nieuw ontstane Gronings, waardoor het een klank tussen ee en ij is, groningen vertalen in het fries.

Echter van een totale wisseling kan niet worden gesproken, doorbroken. De ee -klank gaat langzaam richting de ijnadat die me voor de zoveelste keer wilde wurgen. De is een korte versie van de oo, dan heb je morgen je nieuwe Converse bestelling al in huis, the approval of an official authority makes all the difference, waarbij beschikbare BBL-grond kan worden ingezet en waarmee een versnelling van de realisatie haalbaar is.


Facebook
Twitter
Comments
Laat een reactie achter

© 2015-2019 nobscraigvaline.com Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.